Links

Vi er medlem af foreningen af danske revisorer www.fdr.dk, nyttig viden og publikationerne "Danske Revisorer" kan læses her.

www.skat.dk
Under Borger og Tast-Selv, findes online beregninger af personlig skat
Under Erhverv og Tast-Selv findes bl.a. indberetningssystemer vedrørende moms, A-skat, AM-bidrag samt personnumre på ansatte.

www.cvr.dk finder du alle registrerede cvr.numre, herunder virksomhedsnavne, indsendte og registrerede regnskaber m.v.

www.erhvervsstyrelsen.dk har erhvervslivet og borgerne adgang til de i styrelsen registrerede oplysninger. Det er Erhvervsstyrelsens hovedformål at orientere og vejlede.

​​

Sygedagpengeforsikring for selvstændig erhvervsdrivende og for dine medarbejdere kan tegnes på www.statens-administration.dk

www.virk.dk findes alle registrerede virksomhedsoplysninger. Her kan man registrere sin virksomhed, indberette, foretage ændringer osv. Herunder finder man bl.a. også fakturablanketten, som er fakturaer til det offentlige, samt NEMRefusion hvor man kan indberette sine sygedagpengerefusion.

Har du spørgsmål til udbetalingen af dine sygedagpenge, skal de rettes til din bopælskommune, dem som udbetaler sygedagepengene.

Folketingets hjemmeside opdateres løbende i forbindelse med lovgivningsprocessen, f.eks lovforslag, betænkninger, spørgsmål, udvalgsbilag m.v.
Skatteområdets dokumenter findes under dokumenter, og lovforslag fordelt på ministerområde.