Bogføring via nettet​

Vi samarbejder med Dateco, hvor du kan komme på deres online regnskabsprogram WebFinance til registrering, af de daglige bevægelser i virksomheden. Programmet har flere moduler som blandt andet bilags upload, bankimport, fakturering, debitor-, kreditor- og lagermodul samt apps, som gør dagligdagen lettere. Læs mere på www.webfinance.dk.

Du er også meget velkommen til at kontakte os eller Dateco på tlf.: 76 700 600 eller e-mail: kontakt@dateco.dk

Revisorhonorar:
Da du selv fører den daglige bogføring, så revisoren ikke skal bruge tid på det, vil der være en betydelig besparelse på revisorhonoraret.

 

Levering af program